לקוח: פסטיבל פורים בירושלים

מוצר: סדרת מפלצות לגזירה ובניה עצמית.

חולקה לילדים במסגרת בפסטיבל פורים בירושלים. 

מטרה:

סדנת בנייה בנייר. פעילות איכותית לילדים. יצירה ומשחק.

בניית סדרת מפלצות מנייר.

שלי ארוטשס | shely@artush.co.il l בבלי 10 תל -אביב | 052-3847072 

© 2017 by Artush. Shely Arotchas