top of page

לקוח: ארומה ישראל

מוצר: משחק הרכבה מנייר

מטרה: החיבור למותג, הכרת עולם הקפה מזווית אחרת. חיבור בין עולם הילדים לעולם של ארומה. 

קונספט: יצירת עולמות מיניאטוריים מנייר, בית קפה/גינת משחקים. ערכה דו-צדדית. כל האלמנטים מתהפכים - כל צד יוצר עולם אחר.

עוד: מיוצר בישראל, תרומה לקהילה בייצור התהליך

< Back to Projects
bottom of page