לקוח: מגדל ביטוח

מוצרים: קמפיין פנים ארגוני לקוד לבוש|ערכת גלויות לקידום המרכז לניהול פרישה|

ערכת גרטיסי ברכה מתנה לעובדים 

קונספט: מאוייר 

שלי ארוטשס | shely@artush.co.il l בבלי 10 תל -אביב | 052-3847072 

© 2017 by Artush. Shely Arotchas