הספריה יוצאת אליך, הפניינג לילדים

הקונספט:

פלייר ועיתונות

הלקוח:

עיריית ירושלים