הקץ למוצץ, הסברה ביחידה לגיל הרך

הקונספט:

פלייר

הלקוח:

עיריית ירושלים