חודש הקריאה בירושלים

הקונספט:

קמפיין עיתונות ופליירים

הלקוח:

עיריית ירושלים