יום המורה בירושלים

הקונספט:

קמפיין חוצות

הלקוח:

עיריית ירושלים