יורדים מהפסים

הקונספט:

קמפיין עיתונות מאוייר

הלקוח:

עיריית ירושלים