לוח עד מאוייר, חברת אזורים

הקונספט:

לוח עד מאוייר

הלקוח:

אזורים