לראת גיוס בבנק לאומי

הקונספט:

חוברת הסברה לידי עובדים העומדים לקראת גיוס

הלקוח:

בנק לאומי