מכתבי אזהרה מעוצבים לתושבי ירושלים

הקונספט:

מיתוג לאגף חניה

הלקוח:

עיריית ירושלים