סימפונית צעירה

הקונספט:

סימפונית צעירה, קמפיין עיתונות

הלקוח:

התזמורת הסימפונית ירושלים