סמניות מעוצבות

הקונספט:

עידוד קריאה בספריות עירוניות

הלקוח:

עיריית ירושלים