ערכת פנקסים מאויירת מתנת בנק לאומי

הקונספט:

ערכת פנקסים מאויירים מתנה ללקוחות בנק לאומי

הלקוח:

בנק לאומי