פסטיבל ירושלים לאמנויות

הקונספט:

פסטיבל ירושלים לאמנויות

הלקוח:

עיריית ירושלים