פסטיבל קיץ בספריות העירוניות

הקונספט:

קמפיין פסטיבל קיץ, עיתונות ופליירים

הלקוח:

עיריית ירושלים