קוד לבוש - מגדל

הקונספט:

קמפיין פנים ארגוני מאוייר, - קוד לבוש

הלקוח:

מגדל חברה לביטוח