שלום כיתה א

הקונספט:

גלוית לכל ילדי ירושלים

הלקוח:

עיריית ירושלים