שנה טובה, בינת תקשורת

הקונספט:

ערכת גלויות לשנה טובה

הלקוח:

בינת תקשורת