top of page

לקוח: בינת תקשורת

מוצר: מארז כרטיסי שנה טובה מאויירים לעובדי בינת תקשורת ובני משפחתם 

קונספט: אג'נדה ירוקה, הדפסה על נייר ממוחזר 

בינת תקשורת , כרטיסים מאויירים
 בינת תקשורת , כרטיסים מאויירים
binat, illustration greeting cards
binat, illustration greeting cards
binat, illustration greeting cards
בינת תקשורת , כרטיסים מאויירים
< Back to Projects
bottom of page