top of page

סדרת מפלצות לגזירה ובניה עצמית

מטרות:

  • חולקה לילדים במסגרת בפסטיבל פורים בירושלים.

  • סדנת בנייה בנייר. פעילות איכותית לילדים. יצירה ומשחק.

  • אפשר לקחת הביתה, מזכרת מהאירוע

הקונספט:

יצירה ומשחק צבעוני ומשמח

הלקוח:

פסטיבל פורים בירושלים

bottom of page