top of page

תמיר- תאגיד מיחזור האריזות בישראל אריזות מנייטוריות להרכבה

מטרות:

פעילות משפחתית להעלאת המודעות למחזור והפרדת אשפה 

הקונספט:

גוזרים מקפלים ומדביקים. יוצרים את דדי החתול ואריזות למחזור בפל הכתום.

הלקוח:

תמיר- תאגיד מיחזור האריזות בישראל

bottom of page